U heeft uw aandelen niet aangeboden? Wat nu?

UPDATE 20 SEPTEMBER: Deze informatie hieronder is geschreven voor de start van de tweede biedronde op 28 augustus. Door het bekomen van de resultaten van de tweede biedronde op 20 september is deze informatie ondertussen niet meer up-to-date. Zeker in de zin dat het ondertussen duidelijk is geworden wel scenario zich gematerialiseerd heeft. We raden aan om zeker eens onze update over deze resultaten van de tweede biedronde te lezen hier: Update 20 september: het verzet van de kleine aandeelhouders heeft geloond!  We laten de tekst die we in augustus voor de start van de tweede ronde hebben geschreven hieronder wel staan, ter informatie, aangezien deze nog altijd nuttige en relevante informatie bevat. We zullen de komende week ook een volledige nieuwe update “Uw aandelen nog altijd niet aangeboden na ronde 2” lanceren met nieuwe informatie.

 

 

 

Door uw aandelen op 6 juli 2023 niet aan te bieden aan Nicolas Saverys, maakt u deel uit van een grote groep van honderden -zo niet duizenden- andere beleggers die samen 13.231.084 aandelen van Exmar bezitten, of zo’n 22,24% van het uitstaande kapitaal. U bent met andere woorden helemaal niet alleen, wel integendeel!

De Bieder heeft op vrijwillige basis het bod heropend en biedt u dus vanaf 28 augustus tot en met 15 september 2023 nogmaals de kans om uw aandelen aan hem te verkopen… aan 11,1 euro het stuk. Zijn grote doel? In totaal minstens 95% van alle uitstaande aandelen Exmar binnenharken, zodat hij dan kan overgaan tot een verplicht uitkoopbod (“squeeze-out”) om zo de overige 5% weerbarstige aandeelhouders uit te roken. Vandaag zit de bieder nog maar aan 77,76% van alle aandelen, dus nog een hele weg te gaan voor hem…

Verhoogt Nicolas Saverys het bod?

U heeft dus opnieuw een keuze te maken. Maar eigenlijk dient de Bieder ook zelf eerst nog een belangrijke knoop door te hakken. Hij heeft reeds besloten het bod te heropenen aan dezelfde voorwaarden. Maar voor Nicolas Saverys zal het de komende maand ook belangrijk worden om te beslissen of hij het bod op 11,1 euro gaat houden, dan wel de prijs verhogen in de hoop wel aan de beoogde 95% van de aandeelhouders te komen. Als we ons baseren op de resultaten van de eerste ronde, kunnen we er namelijk van uitgaan dat de kans dat de Bieder de drempel van 95% aandelen bereikt met zijn huidige bod, quasi-onbestaande is.

Voor u als kleine aandeelhouder zet dit u alvast in de gemakkelijke positie dat u rustig kan afwachten. Het zit namelijk zo: de Bieder heeft al zijn condities aan het bod laten vallen en het bod vrijwillig heropend. Hij is nu wettelijk verplicht om nu aan dit bod te voldoen, met andere woorden: onder geen enkel beding kan hij zich nog terugtrekken. Wie om een of andere reden op 15 september zijn aandelen echt aan hem wil aanbieden, zal onder alle omstandigheden minstens 11,1 euro ontvangen.

Dat u uw aandelen in de eerste ronde niet hebt aangeboden, doet ons echter vermoeden dat u ook in de tweede ronde dit waarschijnlijk niet van plan bent. Maar voor de twijfelaars onder ons, kan ik echter wel al de tip geven: stel uw keuze zo lang mogelijk uit. U heeft in de praktijk tot 14 september ’s avonds om uw keuze te maken. Vroeger aanbieden heeft geen enkele zin, u krijgt niet meer of u krijgt het niet sneller. Wel integendeel, door te wachten met uw aandelen aan te bieden, zet u de Bieder onder druk om een hoger bod te lanceren. Hoe stroever het bod loopt, hoe hoger de kans dat de Bieder via een hoger bod gaat proberen het pleit in zijn voordeel te beslechten.

Wat moet u doen?

Uzelf heeft dan eigenlijk opnieuw dezelfde keuze te maken als in ronde 1: aanbieden aan Nicolas Saverys of niet aanbieden. Noteer dat er eigenlijk ook een derde suboptie is: vandaag uw aandelen verkopen op de beurs aan de geldende biedprijzen. Tenslotte zijn de huidige biedprijzen op de beurs op moment van schrijven hoger dan het bod van de Bieder. U leest het goed: wenst u vandaag uw aandelen op de beurs te verkopen aan wildvreemden, krijgt u waarschijnlijk meer geboden dan wanneer u verkoopt aan Nicolas Saverys. In dat geval heeft u echter wel geen recht meer op een eventuele surplus als de Bieder toch nog besluit zijn bod te verhogen.

Maar u heeft dus grofweg twee opties: aanbieden aan Nicolas Saverys, of net zoals in de eerste ronde opnieuw niet aanbieden. Het is duidelijk wat er gebeurt als u toch besluit uw aandelen op 14 september ’s avonds aan te bieden aan hem: u krijgt 11,10 euro per aandeel. Op 2 oktober op uw rekening gestort.

Maar wat als u niet aanbiedt? Wat gebeurt er dan?

Stel dat u opnieuw besluit om uw aandelen bij te houden

Wat dan volgt hangt af van één zeer belangrijke drempel: de drempel van 95% van alle aandelen Exmar. Zoals eerder beschreven voorziet de Belgische Vennootschaps-wetgeving de mogelijk aan een grootaandeelhouder om via een zogenaamde squeeze-out weerbarstige minderheidsaandeelhouders uit te kopen. Dit kan pas vanaf wanneer de bieder in dit geval 95% van alle aandelen van het bedrijf in zijn bezit heeft  (naast enkele andere voorwaarden overigens, waar we hier niet in detail gaan). We beschrijven hieronder de twee opties: a) dit lukt, b) dit lukt niet.

Scenario 1: de Bieder slaagt erin 95% van alle aandelen Exmar binnen te halen

Stel u biedt niet aan, maar veel andere minderheidsaandeelhouders doen dit wel, zodat de bieder meer dan 95% van alle aandelen binnenrijft. In dat geval heeft de Bieder het recht (en in dit geval zelfs de verplichting, want hij heeft het reeds beloofd in zijn prospectus) om de minder dan 5% van de overige aandelen van de minderheidsaandeelhouders uit te kopen. Dit opnieuw aan 11,1 euro (of een eventuele hogere prijs indien het bod verhoogd is geweest). Minder mag niet. Volgens de tijdsplanning van de bieder zou u dan op 24 november uw geld ontvangen. Dus met andere woorden: u zal dan altijd minstens evenveel krijgen als de andere aandeelhouders die al hebben aangeboden. Noteer echter dat het zeer onwaarschijnlijk is dat dit scenario zich zal voltrekken, indien de voorwaarden van het bod niet worden verbeterd. Enorm veel aandeelhouders hebben in de eerste ronde hun aandelen niet aangeboden. Het lijkt ijdel van de bieder te hopen dat aan de huidige biedvoorwaarden plots iedereen van mening zal veranderen en hij de drempel van 95% zal bereiken.

Scenario 2: de Bieder slaagt er niet in 95% van alle aandelen Exmar binnen te halen

Aan de huidige voorwaarden, is dit het meest plausibele scenario. En eigenlijk is ook daar de uitkomst heel eenvoudig als u niet heeft aangeboden: Exmar blijft op de beurs en u blijft als aandeelhouder mee in het verhaal zitten. Wilt u uw aandelen dan toch vervreemden, dan kan dit op de beurs aan de dan geldende biedprijzen. De hamvraag is dan natuurlijk: “wat gaat de koers van het aandeel dan zijn?”. Geen idee, wij kunnen dat niet voorspellen. Maar we willen toch graag enkele kanttekeningen maken. Ten eerste merken we dat in eender welk overnamebod door zogenaamde “experten” vaak het argument wordt bovengehaald “het aandeel zou dan wel eens kunnen zakken, je kan dus beter geen risico nemen en verkopen”. Ja, no shit, ieder aandeel dat je bezit kan zakken, dat is dan ook de basisconsequentie van aandeelhouder te zijn in een bedrijf. Het aandeel zou evengoed ook kunnen stijgen. Dit is dus een non-argument. Deze beursbobo’s proberen er dan vaak een slim sausje over te gieten. Je herkent het aan de zin “pas-maar-op-voor-een-orange-belgium-scenario”, een aandeel dat zakte na een mislukt overnamebod. Maar wat dan met Spadel, een aandeel dat net steeg na een mislukt overnamebod, daar horen we vreemd genoeg minder over? Hoe het ook zij, wij kunnen niet voorspellen wat het aandeel Exmar gaat doen, we weten enkel dat Exmar geen met schulden beladen telecombedrijf is dat actief is op de hyperconcurrentiële Belgische telefoniemarkt… 

Maar wat dan met een mega-dividend van meer dan 4 euro per aandeel?

U heeft ook in de tweede ronde uw aandelen niet aangeboden en de Bieder heeft u niet kunnen uitroken? U bent in dat geval nog steeds aandeelhouder van Exmar. We schreven reeds: wat het aandeel dan gaat doen, kunnen we niet voorspellen. Er is echter een voorspelling die we wel met iets meer vertrouwen zouden kunnen maken: er kan wel eens een groot dividend uw richting uit komen. Het zit namelijk zo: de Bieder haalde in de eerste ronde 17,3 miljoen aandelen binnen en heeft hiervoor een bedrag van 192,4 miljoen euro op tafel gelegd. Dit bedrag heeft de Bieder geleend van een consortium Belgische banken en deze willen uiteraard op termijn terugbetaald worden…

Voor Nicolas Saverys geen probleem, hij heeft zonet een bedrijf gekocht dat meer dan 500 miljoen us dollar op de bankrekening heeft staan . En inderdaad, zoals de Bieder schreef in de prospectus zal hij de cash in de vennootschap Exmar gebruiken om zijn leningen terug te betalen die hij heeft gebruikt om aandelen Exmar te kopen. Met andere woorden: Nicolas Saverys geeft zelf niks uit, hij betaalt uw aandelen met uw eigen geld. Een sigaar uit eigen doos, heet dat.

De Bieder heeft nood aan 192,4 miljoen euro. Dat zou betekenen dat Exmar een dividend van 4,15 euro per aandeel zou moeten uitkeren om hem dit bedrag ter beschikking te stellen. U krijgt dit dividend als kleine aandeelhouder dan dus ook! En ook na dit monsterdividend blijft Exmar op een mooie cashberg zitten…

Komt het dividend er? Wanneer komt het dividend er? Aan hoeveel exact? We kunnen het niet met 100% zekerheid stellen, maar het is zeker niet te vergezocht om dit te verwachten, als je de prospectus van de Bieder hebt doorgenomen.

Conclusie

Of u uw aandelen wenst aan te bieden aan Nicolas Saverys in ronde twee is uiteraard een persoonlijke keuze, die u baseert op vele factoren. Als u onze site heeft doorgenomen, begrijpt u dat wijzelf prefereren dat Exmar beursgenoteerd blijft zodat we kunnen meegenieten van de florissante toekomst van het bedrijf, en dat wij bijgevolg onze aandelen stevig vasthouden. Enkel indien het huidige bod substantieel verhoogd zou worden, zouden we het eventueel overwegen om onze aandelen aan te bieden. Voor ons heeft Exmar nog zoveel moois in petto dat we graag deel van dit verhaal blijven uitmaken. De toekomst kunnen we niet voorspellen, maar onze analyses geven ons wel vertrouwen als langetermijn aandeelhouder van Exmar.

16 Comments

 1. Wim (kleine belegger) schreef:

  Bedankt voor jouw informatie !

  • jan schreef:

   Delisting aan hogere prijzen: Er is een groot verschil tss gelijk hebben en gelijk krijgen. Toekomstig dividend de meerderheid beslits, in casu De saverysen, we zullen zien

   • Over het dividend, het is de meerderheidsaandeelhouder Saverys die beslist of er een (groot) dividend wordt uitgekeerd, daar hebben de kleine aandeelhouders inderdaad niks over te zeggen. Maar, en dat is het belangrijkste wat je in de gaten moet houden: we zitten hier met een meerderheidsaandeelhouder die zelf tot over zijn oren in de schulden zit, door de kredietfaciliteit die hij is aangegaan, voor de aankoop van de aandelen Exmar. Hij heeft geld nodig. En hij heeft zelf aangegeven hiervoor het geld uit Exmar te willen aanwenden. Vergeet niet dat het krediet dat hij heeft aangegaan waarschijnlijk redelijk duur is (want het gaat geen schepen als onderpand hebben), niet zo lang loopt (volgens de prospectus ten allerlaatste tot 11 april 2024) en fiscaal niet optimaal is (Saverex heeft quasi-geen belastbare inkomsten waartegen hij deze intresten kan afzetten). Moraal van het verhaal: Saverys heeft snel veel geld nodig en de vetpotten van Exmar zijn de meest logische bron. Ik heb nog geen legale werkbare manier gevonden waarbij Saverys meer dan 200 miljoen euro uit Exmar kan halen zonder de minderheidsaandeelhouders te laten delen. Met zekerheid kunnen we het niet zeggen, maar ik ga er dus toch vanuit dat op termijn een superdividend de enige werkbare optie is voor Saverys om van zijn schulden af te geraken.

 2. Ortho schreef:

  Merci de renforcer nos convictions déjà établies au premier tour ! Tout cela est évident….on ne demande pas 20 euros , mais 14 euros serait une bonne base de discution….il serait utile de comparer avec les pairs du secteur depuis l’offre , et offrir une prime au lieu d’une décote

 3. Anoniem schreef:

  Ortho, à la lecture de l’excellent exposé, il me semble que l’on pourrait être encore un peu plus gourmand et que € 14.50 me semble encore être raisonnable. Saverex va empoché des centaines de millions d’euros.

 4. polleke schreef:

  bedankt voor het uitstekende werk

 5. Arthur schreef:

  Comme je l’ai précédement expliqué dans une page FB (Stop Saverys), je n’ai toujours pas digéré le coup de Jarnac du clan Saverys lors de la disparition de la CMB, la famille nous fait ici de nouveau le même coup, histoire d’avoir les coudées franches pour poursuivre son petit rêve “vert”, mais si je fais abstraction de cette rancune, il y a des sous, entendez dividendes, à engranger en gardant ses actions EXMAR, après tout nous les petits porteurs avons dû avaler bien des couleuvres: le coup de la plateforme semi-submersible, Tango, donc avec la décarbonisation du transport maritime, EXMAR est bien placé.
  Personnellement, je préfère un bon dividende pendant des très nombreuses années plutot qu’une plus-value ponctuelle.

 6. Jan Luyckx schreef:

  Bedankt voor de uitstekende toelichting. Ik volg uw redenering dat Exmar beursgenoteerd moet blijven.

 7. Van den Bossche Chris schreef:

  Een bedrijf heeft een waarde van het moment, gelden, bezittingen , … Die waarde heeft het sowieso. De meerwaarde die hij op termijn kan maken is een toekomstig voordeel , dat is vrij om dit al te delen met de huidige aandeelhouders.
  Zoals in een goed huwelijk reken je steeds af op de dag en heb je geen schuld aan elkaar.
  Als je het laken naar je toe wil trekken en een scheiding aanvraagt om alles zelf te willen hebben, dan zal je , als je empathie hebt een premie moeten geven dit billijk is , inderdaad die billijk is .

  Succes aan de heer Saverys , we doen niet moeilijk , we willen ook een glas drinken op je succes 🙂

 8. Jan Van Berckelaer schreef:

  Bedankt boor de heldere uitleg. Ik blijf aan boord.

 9. jan schreef:

  Tja, er is een groot verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen
  -de grootste believers voor een hogere biedprijs hebben vandaag al het schip verlaten , Sinds de kennisgeving de meeste speculanten eruit met dag resultaat -7 %
  -enkel grote oppurnitunisten staan nu nog aan de koopkant zie orderboek ilive euronext, …en allemaal lager dan bod
  -toekomstig dividend (?), de meerderheid beslist,(Savery & co), kan dit kan altijd geschrapt worden. Wat m.i zal gebeuren.
  Er zijn meerdere scenario’s mogelijk maar m.i. is dit het zoveelste Rosier/telenet/Recticel delistings-scenario
  De spadel/ablynck-scenario’s zij een uitzondering. Beter 1 vogel in de hand als 10 in de lucht

  Ik hoop echt voor jullie dat ik ongelijk heb, maar ik heb eieren voor mijn geld gekozen
  BTW Ik heb zeker geen affectie voor de Saverysen e.d., die de particuliere investeerder gebruiken om hun handel te financieren, en als ze het voor elkaar hebben, hun handel bovendien nog moedwillig naar beneden klappen (zie de Marc Coecke met Omega farma) en er dan beter van worden)

  • Dag Jan, ik zie dat je twee berichtjes hebt gepost. Over het dividend heb ik hierboven in mijn commentaar op je eerste berichtje al even mijn visie gegeven. Saverex heeft een berg aan schulden en heeft geen duizend opties om ervan af te geraken. Een superdividend uit Exmar lijkt de beste optie voor hem om dit probleem op te lossen…

   Over de beurskoers die op en neer gaat, speculanten, hogere biedprijzen, delistingsscenario’s etc. Zoals ik reeds schreef: ik kijk daar niet naar en schrijf daar niet over. De reden is heel eenvoudig: los van het feit dat je niet weet wie welk aandeel koopt waarom en waarom het op en neer gaat, heeft het ook weinig relevantie. Gisteren zijn 230.000 aandelen verhandeld op Euronext. Van de meer dan 13.200.000 aandelen die nog in handen zijn van het brede publiek! Dit is dus een totaal irrelevante fractie die verhandeld is. Waarschijnlijk 99% van de aandeelhouders doet niet mee aan deze dagelijkse beurshandel. Naar dit soort irrelevante informatie kijken, leidt ook af van het echte verhaal: het bedrijf Exmar is veel meer waard dan het huidige bod van Saverys.

   Dat je geen affectie hebt voor de manieren hoe Saverys nu omgaat met zijn kleine beleggers, begrijp ik zeer goed. Maar bekijk het eens van de andere kant: als iemand al maandenlang brieven, persberichten en interviews aan het afschieten is, met keer op de keer dezelfde platgedraaide informatie, en 13.200.000 aandelen worden gewoon niet aangeboden in ronde 1, is dit dan een teken van sterkte of een teken van zwakte? Het is een zwaktebod en het duidt nogmaals op het feit dat het beste antwoord het leveren is van onafhankelijke objectieve informatie. En die zullen we jullie verder blijven bezorgen! Bedankt ook voor de talloze positieve reacties en mails die ik heb mogen ontvangen van jullie. Wij doen verder!

 10. Blanche Deschodt schreef:

  Heel goede informatie. Hartelijk dank. Hopelijk komt het goed. Hoe krijg ik de opvolging van deze zaak via uw bedrijf?

  • Beste Blanche,

   Voor de volgende stappen die gebeurd zijn in het overnamebod, raad ik u zeker aan om de topics onder “nieuws” te lezen. Meer bepaald:

   – Update 20 september: deze beschrijft de uitslag van het ondertussen afgelopen bod en beschrijft het feit dat Exmar beursgenoteerd blijft (met ongeveer 16% free float).

   – Update 21 september: deze beschrijft het feit dat er op 2 november 2023 een superdividend van 5,40 EUR wordt uitgekeerd.

   De informatie in deze pagina hierboven is geschreven VOORDAT deze feiten bekend werden. Het is interessant te zien hoe veel van de zaken die daar beschreven zijn, uiteindelijk werkelijkheid zijn geworden…

   Heb je nog verdere vragen, aarzel zeker niet contact op te nemen via het contactformulier.

 11. Anoniem schreef:

  Beste,

  Komt er nog eens een update na de cijfers van enkele weken terug?

  • Beste,

   Bedankt voor uw berichtje. We hebben inderdaad al even geen update meer gegeven. We volgen het aandeel Exmar wel nog altijd van dichtbij op.

   De reden waarom we geen nieuwe update hadden gegeven heeft vele redenen. Het is uiteraard veel werk om een kwalitatieve update te geven, we hadden ook nog niet alle cijfers binnen (jaarverslag met alle details kwam pas op 18 april) en we vroegen ons af of er nog vraag was naar verdere updates vanuit de minderheidsaandeelhouders.

   Omtrent dit laatste punt kunnen we alvast stellen dat dit zo is. We hebben redelijk wat mails ontvangen van mensen die ook achter een update vroegen.

   Het volgende interessante moment is de aandeelhoudersvergadering van Exmar op 21 mei. Altijd een interessant moment om de ideeën van het management te horen en wat meer voeling met de gang van zaken te krijgen.

   Wij tekenen sowieso present dan. We zullen dan zien of we daarna nog eens een nieuwe update geven over de cijfers en de volgende stappen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *